Gebouwen

Uw bedrijfsgebouwen zijn van essentieel belang voor uw business. Een aangepaste brandverzekering is een belangrijke stap. Bekijk wat u nodig heeft.

Brandverzekering

Net zoals u voor uw privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doet u dat best ook voor uw bedrijfsgebouw(en). Wij geven u alvast mee waarop u moet letten.

U werkt van bij u thuis

Uw brandverzekering voor uw privéwoning volstaat. Die dekt dan zowel uw privé- als beroepsruimten.

Belangrijk

 • Meldt aan uw makelaar dat u thuis uw (bij)beroep uitoefent.
 • Ga na of uw inboedel correct geschat is.

Hebt u bijvoorbeeld veel IT-materiaal? Controleer of uw verzekerd kapitaal voor de inboedel ook deze toestellen omvat.

U hebt/huurt een kantoorgebouw

Sluit een aparte brandverzekering af. Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren.

Een brandverzekering is meer dan puur bescherming bij brand- of waterschade. Ook gedekt:

 • schade door storm en hagel,
 • vandalisme,
 • arbeidsconflicten en aanslagen,
 • glasbreuk …

Wat en voor wie?

 • U kunt zowel als eigenaar of als huurder een brandverzekering afsluiten.
 • U kunt zowel het gebouw als de inboedel (kantooruitrusting, elektronisch materiaal …) verzekeren.

Optioneel kunt u ook een diefstaldekking onderschrijven. Ook een allerisicodekking [1] voor uw goederen is mogelijk.

U hebt een handelszaak

U kunt hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

Wat is gedekt?

 • het bedrijfsgebouw,
 • het materiaal,
 • de machines,
 • de koopwaar,
 • eventueel uw privé-inboedel.

U kunt uw verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen:

 • diefstaldekking,
 • dekking zonder vrijstelling,
 • al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde,
 • een dekking tegen valse biljetten,
 • een vergoeding bij een opname in het ziekenhuis of bij overlijden na een verzekerd schadegeval.

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep

 • apotheek
 • bakker-banketbakker
 • huisarts
 • kapsalon
 • kinesitherapeut
 • landbouwbedrijf
 • restaurant
 • tandarts
 • voedingswinkel

 Voor meer info kunt u steeds bij ons terecht.


 

[1] Hierbij zijn alle mogelijke schades gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is.